Dohladové systémy m2m

Riešenia pre oblasť ochrany objektov a osôb:

• Dodávateľ komplexného riešenia (pult centrálnej ochrany, ďalej ako PCO, SRP alebo Dohľadové centrum), určené pre bezpečnostné firmy zaoberajúce sa ochranou majetku.

• Dodávateľ SIMS CLOUD Dátovej služby (objektová ochrana, ochrana a bezpečnostný monitoring pohybu zamestnancov SBS, monitoring seniorov a detí).


Riešenia pre priemyselné meranie a zber dát:

• Dodávateľ komplexného riešenia pre priemyselné meranie, zber dát (diaľkové riadenie a vzdialená správa pomocou centrálneho servera M2M).
- Ponúkame širokú škálu komunikačných zariadení.
- Naše zariadenia komunikujú cez LAN, WLAN, RF, GSM a 2G/3G/4G/LTE,LTE450.

• Dodávateľ komplexného riešenia automatizovaného odpočtu dát. Pomocou AMR (Automated Meter Reading) nástrojov možno výrazne znížiť náklady na odčítavanie hodnôt z rôznych meračov (voda, plyn, elektrina, teplo). Ponúkame bezpečné, rýchle integrované riešenie v realizácii dátovej komunikácie pre mobilné zariadenia. Užívateľom poskytujeme administračné rozhranie na nastavenie zariadení, pre potreby správy a sledovania komunikácie. Administrácia dát sa stáva jednoduchšou.


Riešenia pre telemetriu a diaľkové riadenie:

V oblasti telemetrie a diaľkového riadenia naša spoločnosť ponúka širokú škálu nástrojov pre klienta, začínajúc od jednoduchých sériových modemov až po riešenia, kde je router vzdialene spravovateľný, programovateľný a je vybavený Ethernetovým rozhraním.

• Programovatelné-RS232/485 štandardné porty a M2M modemy, ktoré sa dajú rozšíriť o špeciálne rozširovacie panely. V mnohých oblastiach ponúkajú okamžité riešenie podľa potrieb užívateľa.

• Naše softvérové moduly podporujú veľa priemyselných komunikačných štandardov, napr. MODBUS.


All Rights Reserved. ©2020 Dohladovecentrumm2m.sk. Design by Digital Garden