M2M Komunikačné riešenia s.r.o.
Štúrova 13, 811 02 Bratislava
Slovenská Republika

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu v Bratislave,
Oddiel Sro, vložka č. 67009/B

Banka : ČSOB, a.s.
Č.ú. : 4011785059/7500
SWIFT : CEKOSKBX
IBAN : SK6875000000004011785059

IČO : 45 695 245
DIČ : 2023092005
IČ DPH : SK2023092005
Konateľ
Florián Szabo
+421 907 307 103
florian.szabo(at)m2mserver.com
SKYPE: szabo_florian
Mapa

All Rights Reserved. ©2020 Dohladovecentrumm2m.sk. Design by Digital Garden